අජිත් ප්‍රසන්න බරපතල වැඩ ඇතිව වසර හතරකට ඇතුලේ..! ලක්ෂ තුනක දඩයක්..!

0
801

අජිත් ප්‍රසන්න බරපතල වැඩ ඇතිව
වසර හතරකට ඇතුලේ..!
ලක්ෂ තුනක දඩයක්..!

අධිකරණයට අපහාස කිරීමේ චෝදනාවට වරදකරු වූ විශ්‍රාමික හමුදා නිළධාරියෙකු වන අජිත් ප්‍රසන්න බරපතල වැඩ ඇතිව සිව් වසරක සිර දඩුවමකට සහ ලක්ෂ තුනක දඩයකට යටත් කර තිබෙන බව වාර්තා වේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

11 − 2 =