“අත්අඩංගුවට ගැනීම වළක්වන්න…!” ජෙරොම් ගොනු කළ අයිතිවාසිකම් පෙත්සම අද විභාගයට ගනී.

0
177

“අත්අඩංගුවට ගැනීම වළක්වන්න…!”
ජෙරොම් ගොනු කළ අයිතිවාසිකම්
පෙත්සම අද විභාගයට ගනී.

තමන් අත්අඩංගුවට ගැනීම වළක්වන ලෙස ඉල්ලමින්, දේවගැති ජෙරොම් ප්‍රනාන්දු විසින් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය හමුවේ ගොනුකරන ලද මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සම අද දිනයේ දී විභාගයට ගැනීමට නියමිත ය.

පෙත්සම් විභාගය ආරම්භයේ දී, ඇල්ලේ ගුණවංශ හිමියන් විසින් ජෙරොම්ගේ පෙත්සමට එරෙහිව අතරමැදි පෙත්සමක් ඉදිරිපත් කර තිබෙන බව වාර්තා වේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

11 + 17 =