අද දිවුරුම් දුන් රාජ්‍ය ඇමති
ප්‍රේමලාල් ජයසේකර.

0
123

අද දිවුරුම් දුන් රාජ්‍ය ඇමති
ප්‍රේමලාල් ජයසේකර.

වරාය හා ගුවන් සේවා රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ලෙස අද දිනයේ දී ප්‍රේමලාල් ජයසේකර හෙවත් චොකා මල්ලී දිවුරුම් දී ඇති බව වාර්තා වේ.

ඒ අනුව මේ දක්වා දිවුරුම් දී ඇති රාජ්‍ය අමාත්‍යවරු සංඛ්‍යාව 38 කි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

fourteen − 11 =