අද නැවත ඩොලරය ශක්තිමත් වේ.

0
704

අද නැවත ඩොලරය ශක්තිමත් වේ.


සතිය ආරම්භයේ සිට ඩොලරයට සාපේක්ෂව රුපියල සෑම දිනෙකම ශක්තිමත් වෙමින් තිබුනද අද දිනයේ දී නැවත රුපියලට එරෙහිව ඩොලරය ශක්තිමත් වී තිබේ.

ඒ අනුව ඊයේ රුපියල් 325.52 ක් වූ ඩොලරය මිල අද දිනයේ දී රුපියල් 328.90 දක්වා ඉහළ ගොස් තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

2 × one =