අධි ආරක්ෂිත කලාප නම් කිරීම එක්සත් ජාතීන්ගේ කණස්සල්ලට…!

0
110

අධි ආරක්ෂිත කලාප නම් කිරීම
එක්සත් ජාතීන්ගේ කණස්සල්ලට…!


ජනතාව එක්රැස්වීම වළකාලමින් අධි ආරක්ෂිත කලාප නම් කිරීම පිළිබදව තම අවධානය යොමු වී ඇතැයි ‘සමාගමයට ඇති නිදහස පිළිබද එක්සත් ජාතීන්ගේ වාර්තාකරු’ [UN Special Rapporteur for Freedom of Association] ක්ලෙමන්ට් වවුලේ [Clement Voule] මහතා පවසයි.

අධිආරක්ෂිත කලාප නම් කිරීම සමාගමයේ නිදහස සදහා ඇති අයිතිය උල්ලංඝණය කිරීමක් බව පවසන ඒ මහතා විරෝධතා දැක්වීම සදහා ජනතාවට ඇති අයිතියට ශ්‍රී ලංකා බළධාරීන් ගරු කළ යුතු බවද අවධාරණය කරයි.

ට්වීටර් පණිවිඩයක් නිකුත් කරමින් ඔහු මේ බව පවසා තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

2 × 3 =