අන්තරේ මුදලිගේ
අත්අඩංගුවට ගනී.

0
297

අන්තරේ මුදලිගේ
අත්අඩංගුවට ගනී.


අන්තර් විශ්ව විද්‍යාල ශිෂ්‍ය බල මණ්ඩලයේ කැදවුම්කරු වසන්ත මුදලිගේ අද පැවති විරෝධතාවය මධ්‍යයේ අත් අඩංගුවට ගෙන ඇති බව වාර්තා වේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

20 − 4 =