අන්තරේ මුදලිගේට එරෙහිව ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත යටතේ රැදවුම් නියෝග නිකුත් කරයි.

0
260

අන්තරේ මුදලිගේට එරෙහිව
ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත යටතේ
රැදවුම් නියෝග නිකුත් කරයි.

පසුගිය 18 වන දා කොළඹ පැවති විරෝධතාවය අතරත-ුර දී අත් අඩංගුවට ගත් අන්තර් විශ්ව විද්‍යාල ශිෂ්‍ය බල මණ්ඩලයේ කැදවුම්කරු වසන්ත මුදලිගේ ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත යටතේ දින අනූවක් රදවා තබාගෙන ප්‍රශ්න කිරීම සදහා ආරක්ෂක අමාත්‍යංශයේ අනුමැතිය පොලිසියට ලබා දී තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

three × 3 =