අපොස සාමාන්‍යපෙළ විභාග ප්‍රතිඵල අද නිකුත් වෙයි.

0
209

අපොස සාමාන්‍යපෙළ
විභාග ප්‍රතිඵල අද නිකුත් වෙයි.


අධ්‍යාපන පොදු සහතික පත්‍ර සමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ ප්‍රතිඵල අද දිනයේ දී නිකුත් කරන බව අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කරයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

3 + fourteen =