අරගලේ මුල්පෙලේ ම සිටි රැට්ටා අත් අඩංගුවට ගනී.

0
309

අරගලේ මුල්පෙලේ ම සිටි
රැට්ටා අත් අඩංගුවට ගනී.


ජන අගලයේ ඉදිරි පෙළ කි‍්‍රයාකාරිකයෙකු වූ රැුට්ටා කොළඹ අපරාධ කොට්ඨාශය මගින් අත් අඩංගුවට ගෙන ඇති බව වාර්තා වේ.

ප‍්‍රකාශයක් ලබා ගැනීම සදහා අද පස්වරු 3.30 ට පමණ ඔහු කොළඹ අපරාධ කොට්ඨාශයට කැදවා තිබුණි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

2 + 6 =