ඇඹිලිපිටිය රෝහලේ එකම නිර්වින්දන වෛද්‍යවරයාත් යන්න යයි. සැත්කම් නවතී.

0
266

ඇඹිලිපිටිය රෝහලේ
එකම නිර්වින්දන වෛද්‍යවරයාත්
යන්න යයි.
සැත්කම් නවතී.


ඇඹිලිපිටිය රෝහලට අනුයුක්තව සේවය කළ එකම නිර්වින්දන වෛද්‍යවරයාද පෙර දැනුම් දීමකින් තොරව රෝහල හැරගොස් ඇති බව වාර්තා වේ.

ඒ අනුව, හදිස් සිසේරියන් සැත්කම් සහ අනෙකුත් සැත්කම් සිදුකිරීමට නොහැකි තත්ත්වයක් රෝහල තුළ උද්ගතව ඇති බව පැවසේ.

අදාල නිර්වින්ද වෛද්‍යවරිය, පසුගිය සිකුරාදා දිනයේ සිට සේවයට වාර්තාකර නොමැති අතර, රෝහල් බළධාරීන්ට ද එකී වෛද්‍යවරිය සම්බන්ධ කර ගැනීමට නොහැකි වී ඇති බව වාර්තා වේ.

මේ තත්ත්වය මත, ඇඹිලිපිටිය රෝහලට ඇතුළත් කරන සැත්කම් සදයා යොමු කළ යුතු රෝගීන් රත්නපුර මහරෝහලට මාරුකර යවන බව පැවසේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

7 − one =