ඉන්දීය ආරක්ෂක අමාත්‍යවරයාගේ මෙරට සංචාරය දින නියමයක් නැතිව කල් යයි.

0
85

ඉන්දීය ආරක්ෂක අමාත්‍යවරයාගේ මෙරට සංචාරය
දින නියමයක් නැතිව කල් යයි.


ඉන්දීය ආරක්ෂක අමාත්‍ය ශ්‍රී රාජ්නාත් සිං මහතාගේ මෙරට සංචාරය දින නියමයක් නොමැතිව කල්දමා ඇති බව වාර්තා වේ.
දෙදින නිල සංචාරයක් සදහා ඔහු අද දිනයේ දී දිවයිනට පැමිණීමට නියමිතව තිබුණි.
එම සංචාරයේ දී ඉන්දීය ආරක්ෂක අමාත්‍යවරයා ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා මුණගැසීමටද නියමිතව තිබුණි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

10 + 10 =