ඉන්ධන මිල ඉහළට…!

0
68

ඔක්ටේන් 92 රු. 13 කින්,
ඔක්ටේන් 95 රු. 42 කින්,
ලංකා සුදු ඩීසල් රු. 35 කින්
ඉන්ධන මිල ඉහළට…!


අද, එනම් අගෝස්තු 31 වන දා මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට බලපැවැත්වෙන පරිදි ඉන්ධන මිල ඉහළ දැමීමට, ලංකා ඛණිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව තීරණය කර තිබේ.

ඒ අනුව, නව මිල ගණන් පහත දැක් වේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

sixteen − five =