‘උසස් පෙළ සමයේ විදුලි කප්පාදුව නවත්වන්න.’ ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාව නියෝග කරයි.

0
167

‘උසස් පෙළ සමයේ
විදුලි කප්පාදුව නවත්වන්න.’
ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාව
නියෝග කරයි.

අපොස උසස් පෙළ විභාගය පැවැත්වෙන ජනවාරි 23 ත් පෙබරවාරි 17 ත් අතර කාලයේ කිසිදු ආකාරයක විදුලිය කප්පාදුවකට නොයන ලෙස ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයට නියෝග කරන්නැයි, ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාව මගින් විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍යංශයේ ලේකම්වරයාටත් – මහජන උපයෝගීතා කොමිසමේ සභාපතිවරයාටත් ලිඛිතව දැනුම් දී තිබේ.

විදුලි කප්පාදුවක් සිදු නොකර උසස් පෙළ සිසුන්නේ අධ්‍යාපන අයිතිය සුරකින ලෙස ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිසම එම ලිපියෙන් ඉල්ලා සිටියි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

20 − 19 =