ඔක්තෝබර් මාසයේ මුල් දින 22 ට සංචාරකයෝ 78,000 ක් එති.

0
152

ඔක්තෝබර් මාසයේ මුල් දින 22 ට
සංචාරකයෝ
78,000 ක් එති.


ඔක්තෝබර් මාසයේ මුල් දින විසි දෙක තුළ සංචාරකයන් 77,763 ක් දිවයිනට පැමිණ තිබෙන බව සංචාරක ප්‍රවර්ධන අධිකාරිය පවසයි.

ඒ අනුව අදාල කාල සීමාව තුළ දළ වශයෙන් දෛනිකව සංචාරකයන් 3534 ක් දිවයිනට පැමිණ තිබේ.

ඔක්තෝබර් මාසය තුළ සංචාරකයන් 147,789 ක් දිවයිනට පැමිණෙනු ඇතැයි සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරිය අනුමාන කර තිබුණු අතර, ඔක්තෝබර් 22 වන විට එම ඉලක්කයෙන් සපුරාගෙන ඇත්තේ 53% කි.

ඔක්තෝබර් මාසයේ මේ දක්වා පැමිණ තිබෙන සංචාරකයන්ගෙන් බහුතරය ඉන්දියානුවන් ය. එය සමස්ත සංචාරකයන්ගෙන් 26% කි.

රුසියාව සහ එක්සත් රාජධානිය ඔක්තෝබරයට අදාලව දෙවන සහ තෙවන වැඩිම සංචාරකයන් පිරිසක් පැමිණි රටවල් ය.

ඊට අමතරව, ජර්මනිය, චීනය, ඕස්ටේ්‍රලියාව, එක්සත් ජනපදය, ප්‍රංශය සහ මාලදිවයින යන රටවලින් ද සංචාරකයන් පැමිණ තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

five × two =