කොත්තු සහ ෂෝර්ට් ඊට්ස් මිල පහතට..!

0
425

කොත්තු සහ
ෂෝර්ට් ඊට්ස් මිල
පහතට..!


කොත්තු සහ ෂෝර්ට් ඊට්ස් මිල පහත දැමීමට කටයුතු කරන බව ආපනශාලා හිමියන්ගේ සංගමයේ සභාපති අසේල සම්පත් මහතා පවසයි.
අදාල මිල ගණන් අද දිනයේ දී ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිත ය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

twelve + three =