ගුරුතුමියට එරෙහි විනය පරීක්ෂණය ඉවත දමයි…!

0
159

ගුරුතුමියට එරෙහි
විනය පරීක්ෂණය
ඉවත දමයි…!

ලෝක ළමා දිනය දා පාසල් දරුවන්ද සමගින් නර්තනයේ යෙදුණු ගුරුතුමියකට එරෙහිව අධ්‍යාපන බළධාරීන් විසින් කැදවා තිබුණු විනය පරීක්ෂණය ඉවත දැමීමට බස්නාහිර පලාත් අධ්‍යපන දෙපාර්තමේන්තුව තීරණය කර තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

5 × five =