‘චීනයයි ලංකාවයි අතර සම්බන්ධයට ඇගිලි නොගසා ඇමරිකාවට අවශ්‍යනම් ලංකාව වෙනුවෙන් තවත් දේ කළ හැකියි..!’ චීන විදේශකටයුතු අමාත්‍යංශය.

0
77

‘චීනයයි ලංකාවයි අතර සම්බන්ධයට ඇගිලි නොගසා
ඇමරිකාවට අවශ්‍යනම් ලංකාව වෙනුවෙන් තවත් දේ කළ හැකියි..!’
චීන විදේශකටයුතු අමාත්‍යංශය.

දිවයිනට පැමිණ සිටින දේශපාලන කටයුතු පිළිබද ඇමරිකානු උප ලේකම් වික්ටෝරියා නූලන්ඩ් මහත්මිය ලංකාවේ ණය ප්‍රතිව්‍යුහග කිරීමට අදාලව චීනය පාර්ශ්වයෙන් ප්‍රමාණවත් මැදිහත් වීමක් සිදුව නැති බවත් තවත් යමක් සිදුවිය යුතු බව පවසා සිටියා ය.

ඒ සම්බන්ධයෙන් චීන විදේශ කටයුතු අමාත්‍යංශය ප්‍රතිචාර දක්වා තිබේ.

චීන විදේශ කටයුතු අමාත්‍යංශය පවත්වන දෛනික මාධ්‍ය හමුවේ දී මේ සම්බන්ධයෙන් මාධ්‍යවේදියෙකු යොමු කළ පැනයකට පිළිතුරු දෙමින් එහි මාධ්‍ය ප්‍රකාශකවරිය පහත පිළිතුර ලබා දී තිබේ.

'එක්සත් ජනපදයේ පාර්ශවයෙන් පැවසූ දේ සත්‍යය පිළිබිඹු නොකරයි. චීනයේ අපනයන-ආනයන බැංකුව දැනටමත් ශ්‍රී ලංකාවට සිය ණය තිරසාරභාවය සඳහා සහාය ප්‍රකාශ කිරීමේ ලිපියක් ලබා දී ඇත. ශ්‍රී ලංකාව ඊට ධනාත්මක ප්‍රතිචාරයක් දක්වා ඇති අතර ඒ පිළිබඳව චීනයට ස්තුතිය පළ කර ඇත.

ශ්‍රී ලංකාව සමඟ චීනයේ සමීප සහයෝගීතාවයට ඇඟිලි ගසනවාට වඩා, එක්සත් ජනපදය ද යම් අවංකභාවයක් පෙන්විය හැකි අතර වර්තමාන දුෂ්කර තත්ත්වයට උපකාර කිරීමට යමක් කළ හැකිය.

මිත්‍රශීලී අසල්වැසියෙකු සහ සැබෑ මිතුරෙකු ලෙස චීනය ශ්‍රී ලංකාව මුහුණ දෙන දුෂ්කරතා සහ අභියෝග සමීපව නිරීක්ෂණය කරමින් අපගේ හැකියාවන්ගෙන් උපරිමයෙන් එහි ආර්ථික හා සමාජීය සංවර්ධනය සඳහා ආධාර සපයයි. 

ශ්‍රී ලංකාව චීන පාර්ශ්වයට ඇති ණය සම්බන්ධයෙන්, නිසි විසඳුමක් ලබා ගැනීම සඳහා, ශ්‍රී ලංකාව සමඟ සාකච්ඡා කිරීමට චීන මූල්‍ය ආයතනවලට අපි සහාය දෙමු. 

අදාළ රටවල් සහ ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය ආයතන සමඟ කටයුතු කිරීමට චීනය සූදානමින් සිටින අතර ශ්‍රී ලංකාවට තත්ත්වය මඟ හරවා ගැනීමටත්, එහි ණය බර ලිහිල් කිරීමටත්, තිරසාර සංවර්ධනයක් ළඟා කර ගැනීමටත් ධනාත්මක කාර්යභාරයක් ඉටු කිරීමට අඛණ්ඩව සූදානම් වේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

four × 3 =