ඡන්දය කඩාකප්පල් කිරීමට දරන උත්සාහය කාඩිනල් හිමියෝ හෙලා දකිති.

0
117

ඡන්දය කඩාකප්පල් කිරීමට දරන උත්සාහය
කාඩිනල් හිමියෝ හෙලා දකිති.


මාර්ත-ු නම වන දා පැවැත්වීමට නියමිතව තිබුණු පලාත් පාලන මැතිවරණය කල් තැබීමට රජය දරන උත්සාය තමන් හෙලා දකින බව අති උතුම් මැල්කම් රන්ජිත් කාදිනල් හිමිපානෝ පවසති.

ඒ සම්බන්ධයෙන් කාදිනල් හිමිගේ විශේෂ මාධ්‍ය නිවේදනය පහතින්.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

five × four =