ජනවාරියේ සිට මේ දක්වා වෛද්‍යවරු දෙදහසක් රට හැර යති.

0
507

ජනවාරියේ සිට මේ දක්වා
වෛද්‍යවරු දෙදහසක්
රට හැර යති.


වත්මන් ආර්ථික අර්බුදය හමුවේ වෛද්‍යවරු දෙදහසක් පමණ මේ වන විට රට හැරගොස් ඇති බව මේ ඉරිදා වෙළදපොලට නිකුත්වීමට නියමිත සිලෝන් ටුඩේ පුවත්පත වාර්තා කරයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

15 − nine =