ඩුබායි සංචාරය නිමවා ගෝඨා යළි දිවයිනට පැමිණෙයි.

0
91

ඩුබායි සංචාරය නිමවා
ගෝඨා යළි දිවයිනට පැමිණෙයි.


දෙසැම්බර් මාසයේ 26 වන දා ඩුබායි බලා පිටව ගිය හිටපු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා අද පෙරවරුවේ නැවත දිවයිනට පැමිණ ඇති බව වාර්තා වේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

3 × three =