තඹුත්තේගම සමුපකාර ඡන්දය; ජාතික ජන බලවේගයට 100% ක ජයග්‍රහණයක්..!

0
196

තඹුත්තේගම සමුපකාර ඡන්දය;
ජාතික ජන බලවේගයට
100% ක ජයග්‍රහණයක්..!

තඹුත්තේගම සමුපකාර ඡන්දය අති විශිෂ්ඨ ලෙස ජය ගැනීමට ජාතික ජන බලවේගය සමත් වූ බව වසන්ත සමරසිංහ මහතා පවසයි.

සමුපකාර සමිතිය සදහා 100% ක නියෝජනයක් ජාතික ජන බලවේගය ලබා ගත්බවයි පැවසෙන්නේ.
වැඩි විස්තර බලාපොරොත්තුවන්න.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

1 × four =