තවත් සිරුරක් ගාළුමුවදොර වෙරළ තීරයට ගොඩගසයි.

0
616

තවත් සිරුරක්
ගාළුමුවදොර වෙරළ තීරයට
ගොඩගසයි.


වයස අවුරුදු හතලිහක පමණ පුද්ගලයෙකුගේ මෘත දේහයක් අද උදෑසන ගාළුමුවදොර වෙරළ තීරයේ ගොඩ ගසා තිබියදී හමු වී තිබේ.

මීට පෙර පසුගිය සිකුරාදා දිනයේදී ද මෙවැනිම සිදුවීමක් වාර්තා වී තිබුණි.

එදින වයස අවුරුදු 19 ක තරුණයෙකුගේ සිරුරක් ගාළුමුවදො වෙරළ තීරයට ගසාවිත් තිබුණු අතර, ඔහු කොට්ටාවේ පදිංචි කරුවෙකු බව හදුනා ගනු ලැබ තිබුණි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

3 × 5 =