දුමින්දට සහ ජූඩ්ට ජනාධිපති සමාව ලබා දීමට එරෙහිව ගොනු කළ මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සම් විභාගයට ගැනීමට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය අවසර දෙයි.

0
310

දුමින්දට සහ ජූඩ්ට
ජනාධිපති සමාව ලබා දීමට එරෙහිව ගොනු කළ
මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සම් විභාගයට ගැනීමට
ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය අවසර දෙයි.

රෝයල් පාර්ක් ඝාතනය සම්බන්ධයෙන් වරදකරු වී මරණ දඩුවම ලබා සිටි ජූඩ් ශර්මන්තට සහ භාරත ලක්ෂ්මන් ඝාතනය සම්බන්ධයෙන් වරදකරු වී මරණ දඩුවම ලබා සිටි දුමින්ද සිල්වා යන අයට ලබා දී තිබෙන ජනාධිපති සමාව අභියෝගයට ලක් කරමින් ගොනු කර තිබෙන මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සම් විභාගයට ගැනීමට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය අද අවසර ලබා දී තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

18 − nine =