නාදුනන වෙඩික්කරුවා
මට්ටක්කුලියේදී තරුණයෙකු ඝාතනය කරයි.

0
179

නාදුනන වෙඩික්කරුවා
මට්ටක්කුලියේදී තරුණයෙකු ඝාතනය කරයි.

යතු-රු පැදියකින් පැමිණි නාදුනන තුවක්කුකරුවකු වයස අවුරුදු 26 ක තරුණයෙකු වෙඩි තබා ඝාතනය කර තිබෙන බව වාර්තා වේ.
වෙඩි වැදුණු මුලින් රෝහලට ඇතුළු කර තිබුණු අතර පසුව ඔහු මියගොස් ඇති බව වාර්තා වි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

14 − 3 =