නාමල් රාජපක්ෂ අද දිවුරුම් දුන් රාජ්‍ය අමාත්‍යවරු හමුවෙයි.

0
209

නාමල් රාජපක්ෂ
අද දිවුරුම් දුන් රාජ්‍ය අමාත්‍යවරු
හමුවෙයි.


ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ඉදිරියේ අද දිවුරුම් දුන් රාජ්‍ය අමාත්‍යවරු සහ නාමල් රාජපක්ෂ මන්ත්‍රීවරයා අතර හමුවක් පොහොට්ටු පක්ෂයේ ප්‍රධාන කාර්යාලයේ දී සිදුව ඇති බව වාර්තා වේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

seventeen − four =