නිර්වින්දන ඖෂධ නෑ. කළුතර රෝහල සියලු සිසේරියන් සැත්කම් නවත්වයි.

0
267

නිර්වින්දන ඖෂධ නෑ.
කළුතර රෝහල
සියලු සිසේරියන් සැත්කම්
නවත්වයි.

උග්‍ර නිර්වින්දන ඖෂධ හිගය හේතුවෙන්, සියලු සිසේරියන් සැත්කම් අත්හිටුවීමට කළුතර ශික්ෂණ රෝහල තීරණය කර තිබෙන බව වාර්තා වේ.

දැනට රෝහල සත-ුව ඇත්තේ දින දෙකකට පමණ ප්‍රමාණවත් නිර්වින්ද ඖෂධ ප්‍රමාණයක් පමණක් බව පැවසේ.

ඒ අනුව, සිසේරියන් සැත්කම් සිදුකළ යුතු ගර්භණී මවුවරු, නිර්වින්දන ඖෂධ ප්‍රමාණවත් ලෙස පවතින රෝහල් වෙත මාරුකර යැවීමට රෝහල් බළධාරීන් කටයුතු කර තිබේ.

කෙසේ වෙතත්, නිර්වින්ද ඖෂධවල දැඩි හිගයක් රට තුළ පවතින බවත්, ඒ පිළිබදව වහා අවධානය යොමු කරන ලෙසත් ඉල්ලා සිටිමින් කලුතර රෝහලේ අදාල බළධාරීන්, සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය දැනුවත් කර තිබෙන බවද වාර්තා වේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

sixteen − one =