පාන්පිටි කිලෝවක තොග මිල රුපියල් 85 කින් පහතට.

0
550

පාන්පිටි කිලෝවක තොග මිල
රුපියල් 85 කින් පහතට.

අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට බලපැවැත්වෙන පරිදි ආනයනික තිරිගු පිටි කිලෝවක තොග මිල මිල රු85කින් පහත දමා තිබෙන බව වාර්තා වේ.

ඒ අනුව පාන් පිටි කිලෝවක් සදහා මෙතෙක් පැවති රුපියල් 375 ක තොග මිල රුපියල් 290 දක්වා පහත යයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

5 × 1 =