පියයුරු පිළිකාවෙන් වාර්ෂිකව 700-800ත් අතර පිරිසක් මිය යයි. දිනකට අළුත් රෝගීන් 14ක් වාර්තා වෙයි.

0
215

පියයුරු පිළිකාවෙන්
වාර්ෂිකව 700-800ත්
අතර පිරිසක් මිය යයි.
දිනකට අළුත් රෝගීන් 14ක්
වාර්තා වෙයි.


පියයුරු පිළිකාව හේතුවෙන් වාර්සිකව මෙරට කාන්තාවන් 700-800 ත් අතර ප්‍රමාණයක් මිය යන බව වාර්තා වේ.

ජාතික පිළිකා මර්දන වැඩසටහනේ උපදේශක, ප්‍රජා වෛද්‍ය, සුරාජ් පෙරේරා මහතා පවසා ඇත්තේ, වාර්ෂිකව පියයුරු පිළිකා රෝගීන් 5189 දෙනෙකු වාර්තා වන බවයි.

එහි අර්ථය වන්නේ, දෛනිකව අළුතින් පියයුරු පිළිකා රෝගීන් 14 දෙනෙකු හදුනාගනු ලබන බවයි.

වයස අවුරුදු විස්සට වැඩි කාන්තාවන් මාසිකව පියයරු පිළිකා පරීක්ෂාව සිදුකර ගැනීම අතිශයින්ම වැදගත් බව ද වෛද්‍යවරයා පවසා තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

thirteen + 20 =