පුටින් අත්අඩංගුවට ගැනීම සදහා ජාත්‍යන්තර අපරාධ අධිකරණය වරෙන්තු නිකුත් කරයි.

0
338

පුටින් අත්අඩංගුවට ගැනීම සදහා
ජාත්‍යන්තර අපරාධ අධිකරණය
වරෙන්තු නිකුත් කරයි.


රුසියානු ජනාධිපති ව්ලැඩ්මිර් පුටින් වහා අත් අඩංගුවට ගන්නා ලෙස ජාත්‍යන්තර අපරාධ අධිකරණය වරෙන්තු නිකුත් කර තිබේ.

රුසියානු හමුදා යුක්රේනයේ සිදු කර තිබෙන යුද අපරාධ සම්බන්ධයෙන් ජාත්‍යන්තර අපරාධ අධිකරණය පුටින් වරදකරු බවට පත් කර තිබේ.

විශේෂයෙන්ම යුක්රේන ජාතික දරුවන් යුක්රේනයෙන් රුසියාවට පිටුවහල් කිරිම සදහා ජනාධිපති පුටින් සෘජුවම මැදිහත් ව ඇති බව චෝදනා එල්ල වී තිබේ.

යුක්රේන ආක්‍රමණයේ දී යුද අපරාධ සිදුව ඇති බවට ජාත්‍යන්තර අපරාධ අධිකරණය එල්ල කර තිබෙන චෝදනා රුසියාව ප්‍රතික්ෂේප කරයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

three + 9 =