පෙට්‍රල් ලීටරයක් රුපියල් 40 කින් පහතට.

0
199

පෙට්‍රල් ලීටරයක්
රුපියල් 40 කින් පහතට.


අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට බලපැවැත්වෙන පරිදි ඔක්ටේන් 92 පෙට්‍රල් ලීටරයක මිල රුපියල් 40 කින් සහ ඔක්ටේන් 95 පෙට්‍රල් ලීටරයක් රුපියල් 30 කින් පහත දැමීමට ලංකා ඛණිජ තෙල් සංස්ථාව තීරණය කර තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

eleven + two =