“බිරිදගේ ව්‍යාපාරයකට අයවැයෙන් ප්‍රතිලාභ ලබා දුන්නා ද…?” බ්‍රිතාන්‍ය අග්‍රාමාත්‍යවරයාට එරෙහිව විමර්ශන ඇරඹේ.

0
370

“බිරිදගේ ව්‍යාපාරයකට
අයවැයෙන් ප්‍රතිලාභ ලබා දුන්නා ද…?”
බ්‍රිතාන්‍ය අග්‍රාමාත්‍යවරයාට එරෙහිව
විමර්ශන ඇරඹේ.

රාජ්‍ය අයවැයෙන් ප්‍රතිලාභ භුක්ති විදින, සිය බිරිදට කොටස් හිමි ළමා සුරැකුම් ව්‍යාපාරයකට අදාල තොරතුරු අනාවරණය නොකිරීම සම්බන්ධයෙන්, බ්‍රිතාන්‍ය අග්‍රාමාත්‍ය රිෂී සූනක්ට එරෙහිව චෝදනා එල්ල වී ඇති බව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරයි.

පසුගිය මාසයේ ප්‍රකාශයට පත්කරන ලද රාජ්‍ය අයවැය ලේඛනය මගින්, වැඩ කරන පන්තියේ ජනතාවට, ඔවුන්ගේ දරුවන් සදහා නොමිලේ ලබා දෙන රැකවරණය, මාස නමයේ සිට අවුරුදු හතර දක්වා දීර්ඝ කර තිබුණි.

ඊට අමතරව, ළමා සුරැකුම් හා සම්බන්ධව කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට දිරි දීමනාවක් රජය මගින් ලබා දීමට අයවැය මගින් යෝජනා වී ඇති අතර, අදාල කාර්යය පෞද්ගලික අංශයේ ආයතනයක් මගින් සිදු කරන්නේ නම්, ලබා දෙන දිරි දීමනාව දෙගුණයක් කිරීමට යෝජනා වී තිබේ.

ළමා සුරැකුම් හා සම්බන්ධව කටයුතු කරන පෞද්ගලික අංශයට අයත් ආයතන හයක් ඇති අතර, ඉන් එක් ආයතනයකට අගමැති රිෂී සූනක්ගේ බිරද සම්බන්ධව සිටියි. එම ආයතනය තුළ ඈ සතු කොටස් තිබේ.

බිරිද සතු එකී ව්‍යාපාරය පිළිබදව තොරතුරු අනාවරණය නොකිරීම බ්‍රිතාන්‍ය අග්‍රාමාත්‍යවරයාට එරෙහිව එල්ල වී තිබෙන චෝදනාවයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

two × 3 =