භූමිතෙල් ලීටරයක මිල රුපියල් 87 සිට රුපියල් 340 දක්වා ඉහළට.

0
374

භූමිතෙල් ලීටරයක මිල රුපියල් 87 සිට
රුපියල් 340 දක්වා ඉහළට.


අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට බලපැවැත්වෙන පරිදි භූමිතෙල් ලීටරයක මිල රුපියල් 87 සිට රුපියල් 340 දක්වා ඉහළ දමා ඇති බව ලංකා ඛණිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව නිවේදනය කරයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

eighteen + 20 =