මාධ්‍යවේදී තරිදු උඩුවරගෙදර ඇප මත මුදාහරියි..!

0
93

මාධ්‍යවේදී තරිදු උඩුවරගෙදර
ඇප මත මුදාහරියි..!

ඊයේ දිනයේ දී අත්අඩංගුවට ගනු ලැබූ මාධ්‍යවේදී තරිදු උඩුවරගෙදර ඇපමත මුදාහැර ඇති බව වාර්තා වේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

3 × 5 =