මැයි නම වන දා ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියාවන්ටසම්බන්ධ යැයි චෝදනා කරමින් අත් අඩංගුවට ගත්වකමුල්ලේ උදිත-වෑකදවල රාහුල -දේවාලේගම පේමරතන හිමිවරු ඇපමත මුදාහරිති.

0
53

මැයි නම වනදා, ගෝඨා ගෝ ගමට පහර දීමෙන් පසුව රට පුරා පැන නැගුණු ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියාවන්ට සම්බන්ධ බවට චෝදනා කරමින් අත් අඩංගුවට ගෙන තිබුණු වෑකදවල රාහුල, දේවාලේගම පේමරතන සහ වකමුල්ලේ උදිත යන හිමිවරු ඇප මත මුදා හැරීමට වලස්මුල්ල මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය නියෝග කර තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

two × two =