‘මේ බදු ප්‍රතිපත්තිය අත්තනෝමතිකයි..!’ වෛද්‍යවරු පෙත්සමකට අත්සන් කරති.

0
104

‘මේ බදු ප්‍රතිපත්තිය
අත්තනෝමතිකයි..!’
වෛද්‍යවරු පෙත්සමකට අත්සන් කරති.

රජය හදුන්වා දී තිබෙන නව බදු ප්‍රතිපත්තිය අත්තනෝමතික සහ අසාධාරණ බව රජයේ වෛද්‍ය නිළධාරීන්ගේ සංගමය පවසයි.

මෙම නව බදු ප්‍රතිපත්තිය හේතුවෙන් සෑම ක්ෂේත්‍රයකම පුරවැසියන් දැඩි පීඩනයකට ගොදුරුවන බවට චෝදනා කරන එම සංගමය වහා මෙම බදු ප්‍රතිපත්තිය හකුලා ගන්නා ලෙස රජයට බල කරමින් පෙත්සමක් අත්සන් තැබීම අරඹා තිබේ.

වෛද්‍යවරු විසිදහසකගේ අත්සත් ලබා ගැනීමෙන් පසුව අදාල පෙත්සම ජනාධිපතිවරයා වෙත භාර දීමට අපේක්ෂා කරන බව රජයේ වෛද්‍ය නිළධාරීන්ගේ සංගමය පවසයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

2 × 4 =