මෛත්‍රී, දයාසිරි ලේකම් ධූරයෙන් නෙරපයි..!

0
764

මෛත්‍රී,
දයාසිරි ලේකම් ධූරයෙන්
නෙරපයි..!


ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ මහලේකම් ධූරයෙන්, දයාසිරි ජයසේකර මහතා ඉවත්කර තිබේ.

ඔහුගේ පක්ෂ සාමාජිකත්වය ඊයේ සිට අත්හිට වූ බව ඔහුට දැනුම් දී අතර, ඒ අනුව, ඔහු පක්ෂයේ මහලේකම් ධූරයෙන් ද ඉවත් කර තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

twenty − 2 =