“මෛත්‍රී සහ ගෝඨා ජනාධිපතිවරු ලෙස දිගටම පිල්ලෙයාන්ට මුදල් ගෙගෙව්වා…!” අසාද් මවුලානා.

0
970

“මෛත්‍රී සහ ගෝඨා
ජනාධිපතිවරු ලෙස
දිගටම
පිල්ලෙයාන්ට මුදල්
ගෙව්වා…!”
අසාද් මවුලානා.


මෛත්‍රීපාල සිරිසේන සහ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ යන ජනාධිපතිවරු, ඔවුන් ජනාධිපති ධූර දරමින් සිටිය දී, අඛණ්ඩවම පිල්ලෙයාන්ගේ පක්ෂය වන ටී.එම්.වී.පී යට මුදල් ගෙවූ බව අසාද් මවුලාන් පවසයි.

අසාද් මවුලානා මේ බව පවසා ඇතේතේ ඩේලි මිරර් පුවත්පත සමගය.

සිවිල් යුද්ධයේ අවසන් සමයේ දී පිල්ලෙයාන්ගේ පක්ෂය වෙත විශාල මුදලක් ගෙවූ බව පවසන අසාද් මවුලාලා, මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ජනාධිපතිවරයාගේ සමයේ දී එම ගෙවීම් අඩු වූ බවත්, ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිවරයාගේ සමයේ එම ගෙවීම් තවදුරටත් අඩු වූ බවත් පවසයි.

නමුත්, ඔවුන් අඛණ්ඩවම පිල්ලෙයාන්ගේ පක්ෂයට මුදල් ගෙවමින් තිබී ඇත.

මුදල් ගෙවිය යුතු අයගේ නාම ලේඛනයක් ටී.එම්.වී.පී ය විසින් ආරක්ෂක නිළධාරීන් වෙත භාර දී ඇති අතර, මඩකලපුවේ ස්ථාන තුනක දී අදාල ගෙවීම් සිදු කර තිබේ.

පිල්ලෙයාන් සහ ආරක්ෂක අංශ අතර සිදු වූ මෙම ගනුදෙනුවේ දී පිල්ලෙයාන් විසින් ආරක්ෂක අංශ රැවැට්ටූ බවද මවුලානා පවසයි.

සැබෑ නාම ලේඛනයේ නම් පහළොවක් පමණක් තිබුණු අවස්ථාවක, හතලිස් දෙනෙකු වෙනුවෙන් පිල්ලෙයාන් මුදල් ලබා ගෙන තිබුණි. ඇතැම් නාම ලේඛනවල ව්‍යාජ නම් තිබී ඇති අතර, ආරක්ෂක අංශ ඒ බව දැන සිට නැත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

20 + 15 =