‘රුපියල් ලක්ෂ 178 ගැන ගෝඨාභයගෙන් ප්‍රශ්න කරන්න.’ කොටුව මහේස්ත්‍රාත් පොලිසියට නියෝග කරයි.

0
298

‘රුපියල් ලක්ෂ 178 ගැන
ගෝඨාභයගෙන් ප්‍රශ්න කරන්න.’
කොටුව මහේස්ත්‍රාත්
පොලිසියට නියෝග කරයි.


ගෝඨාභය රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිවරයා ජනාධිපති මන්දිරයෙන් පලා ගිය එම දිනයේ දී – එම මන්දිරයේ තිබී අරගලකරුවන්ට හමු වී තිබුණු රුපියල් ලක්ෂ 178 ක මුදල පිලිබදව ඔහුගෙන් ප්‍රකාශයක් ලබා ගන්නා ලෙස කොටුව මහේස්ත්‍රාත් තිළිණ ගමගේ පොලිසියට නියෝග කර ඇතැයි වාර්තා වේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

seven + 18 =