රුපියල යලි අවප්‍රමාණය වෙයි.

0
717

රුපියල යලි අවප්‍රමාණය වෙයි.


එක්සත් ජනපද ඩොලරයට සාපේක්ෂව රුපියලේ අගය අද තවදුරටත් අවප්‍රමාණය වී ඇති බව මහබැංකුව විසින් නික-ුත් කර තිබෙන වාර්තාවන්ගෙන් තහවුරු වේ.

ඒ අනුව ඩොලරයක ගැනුම් මිල රුපියල් 317.72 ක් වන අතර,
ඩොලරයක විකිණුම් මිල රුපියල් 335.41 කි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

16 + three =