ව්‍යාපාරිකයෙකුයෙකුගෙන්රුපියල් ලක්ෂ 640 ක කප්පමක් ඉල්ලීම.ප්‍රසන්න රණතුංගට සහ ඔහුගේ බිරිදටඑරෙහි නඩුවේ තීන්දුව ප්‍රකාශ කිරීම ජූනි 06 වන දා.

0
75

2015 වරසේ අප්‍රේල් 06 ත් ජූනි 02 ත් අතර කාලයේ දිනක ව්‍යාපාරිකයෙකුට තර්ජනය කරමින් රුපියල් ලක්ෂ 640 ක කප්පම් මුදලක් ඉල්ලා සිටීමේ සිද්ධියකට අදාලව, ප්‍රසන්න රණතුංග, ඔහුගේ බිරිද සහ තවත් පුද්ගලයෙකුට එරෙහිව, මූල්‍ය අපරාධ කොට්ඨාසය හෙවත් එෆ්.සී.අයි.ඩී ය විසින් කොළඹ මහාධිකරණයේ ගොනු කර තිබුණු නඩුවක තීන්දුව ජූනි මාසයේ 06 වන දා ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට නියමිත බව වාර්තා වේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

5 × 1 =