වැට් වැදී දුම්වැටි මිලත් අහසට.

0
785

වැට් වැදී දුම්වැටි මිලත් අහසට.


වැට් බද්ද ඉහළ දැමීමත් සමග දුම්වැටි මිලද ඉහළ ගොස් තිබේ.

ඒ අනුව වෙළදපොලේ අලෙවි වන දුම්වැටියක මිල ගණන් එම දුම්වැටි වර්ගය අනුව
රුපියල් 5 – 10 සහ 15 යන අගයකින් ඉහළ යයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

five + 13 =