ශිෂ්‍ය නායිකා තරඟය තීව්ර වෙයි. එක් සිසුවියක්, සහෝදර සිසුවියන් පස් දෙනෙකුට වස දෙයි.

0
2510

ශිෂ්‍ය නායිකා තරඟය තීව්ර වෙයි.
එක් සිසුවියක්, සහෝදර සිසුවියන්
පස් දෙනෙකුට වස දෙයි.


නාරම්මල ප්‍රදේශයේ ජනප්‍රිය පාසලක ශිෂ්‍යාවක්, ප්‍රධාන ශිෂ්‍ය නායිකා තනත-ුර ලබා ගැනීම සදහා, තවත් සිසුවියන් පස් දෙනෙකුට වසදීමේ සිද්ධියක් වාර්තා වේ.

මෙම සිද්ධිය සිදුවී ඇත්තේ ඊයේ දිනයේ දී ය.

සිද්ධියට සම්බන්ධ දැරියන් සියළු දෙනා දහය ශ්‍රේණියේ ඉගෙනුම ලබයි.

අනෙක් දැරියන්ට වස දී ඇති දැරිය, තමන්ට වස ස්වල්පයක් පානය කර ඇති බවත්, ඔවුන් සියළු දෙනා පසුව රෝහල්ගත කර ඇති බවත් පැවසේ.
කෙසේ වෙතත්, ඔවුන්ගේ තත්ත්වය බරපතල නැති බව වාර්තා වේ.

උදෑසන රැස්වීම සදහා නොගොස්, සහෝදර ශිෂ්‍යාවන්ගේ බෝතල්වලට මෙම දැරිය වස මුසුකර ඇති අතර, පාසලේ සී.සී.ටී.වී දර්ශන පරීක්ෂා කර බැලීමෙන් සිදුවීම පැහැදිලි කර ගැනීමට පාසල් බළධාරීන් කටයුතු කර තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

12 − 6 =