සතොස භාණ්ඩ 10 ක මිල බස්සයි.

0
509

සතොස භාණ්ඩ 10 ක මිල බස්සයි.

අද සිට බලපැවැත්වෙන පරිදි අත්‍යවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍ය දහයක මිල ගණන් පහත හෙළීමට සතොස ආයතනය තීරණය කර තිබේ.
අදාල භාණ්ඩ වර්ග දහය සහ ඒවායේ නව මිල ගණන් පහත දැක්වේ.

  • වියළි මිරිස් 1kg – රු: 1,380
  • සුදු ළුණු 1kg – රු: 450
  • හාල්මැස්සෝ 1kg – රු: 1,100
  • කඩල 1kg – රු: 555
  • සම්බා සහල් (දේශීය) 1kg – රු: 199
  • ටින් මාළු 425g – රු: 520
  • ලොකු ළුණු 1kg – රු: 119
  • අර්තාපල් අල (දේශීය) 1kg – රු: 270
  • සුදු සීනි 1kg – රු: 210
  • වටානා 1kg – රු: 298

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

18 + 8 =