‘සල්ලි දෙන් නෑ. 25ත් ඡන්දේ නෑ.’ මැතිවරණ කොමිසම.

0
190

සල්ලි දෙන් නෑ.
25ත් ඡන්දේ නෑ.
මැතිවරණ කොමිසම.

අප්‍රේල් විසිපස්වන දා පැවැත්වීමට නියමිතව පැවති පලාත් පාලන මැතිවරණය නැවත කල් දැමීමම සිදුව ඇති බව මැතිවරණ කොමිසම නිවේදනය කරයි.

ඒ සමිබන්ධයෙන් මැතිවරණ කොමිසම නිකුත් කර තිබෙන නිල මාධ්‍ය නිවේදනය පහතින්.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

twelve − ten =