හෙට පැවැත්වෙන උද්ඝෝෂණයතහනම් කරන ලෙස පොලිසියකළ ඉල්ලීම අධිකරණය ඉවත දමයි.

0
236

අද සහ හෙට යන දෙදිනේ දී පැවැත්වීමට නියමිත උද්ඝෝෂණ තහනම් කරන ලෙසට කුරුදුවත්ත පොලිසිය කළ ඉල්ලීම අධිකරණය මගින් ඉවත් දමා ඇති බව වාර්තා වේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

9 + ten =