22 ගැන 6 සහ 7 විවාදකරයි.

0
59

22 ගැන 6 සහ 7 විවාදකරයි.


22 වන ව්‍යවස්ථා සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත පිළිබද පාර්ලිමේන්තු විවාදය ඔක්තෝබර් හය සහ හත යන දිනවල පැවැත්වීමට නියමිත බව වාර්තා වේ.

අද රැස් වූ පක්ෂ නායකයන් විසින් මෙම තීරණය ගෙන ඇති බව පැවසේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

18 + one =